top of page
Lægens Desk

Er du en læge som ser behov for at dine patienter får professionel hjælp til kost- og livsstilændringer?
 

Hos Nutrithera tilbyder vi individuelle ernæringsterapeuiske forløb og gruppe-konsultationer for dine patienter i din egen lægepraksis. 

Patientgrupper, som med fordel kan blive henvist til ernæringsterapeutisk konsultation, er patienter med migræne, forstyrret stofskifte, osteoporose, gigt, forhøjet blodtryk, hyperkolesterolæmi, diabetes og prædiabetes, PCOS, PMS, træthed, fordøjelsesproblemer, overvægt, gigt.

Lægens Desk

Individuelle konsultationer i din lægepraksis

To konsultationer af 30 min varighed.

1. Indledende konsultation, hvor patientens kost & livsstil vaner analyseres, og patienten vejledes i kost-og livsstilændringer på basis af anamnese og symptombillede. Der aftales en konkret handlingsplan.

2. Opfølgende konsultation, hvor de opnåede resultater gennemgås of eventuelle spørgsmål besvares. Der aftales korrigerende handlinger efter behov.

Gruppekonsultationer

Gruppekonsultationer kan være en effektiv måde at nå flere patienter indenfor samme patientgruppe. De giver patienterne mulighed for at støtte og inspirere hinanden i implementering af kost- og livstilændringer.

Billede af Helena Lopes

Samarbejde med Furesø gynækologi 

Nutrithera har indgået et samarbejde med Furesø Gynækologi, hvor PCOS-patienter og patienter med klimakterielle gener tilbydes ernæringsterapeutisk vejledning. Effekten af ernæringsterapeutisk vejledning, defineret som forbedring af patientens symptombillede, blev målt. 

 

Forsøg har demonstreret, at symptombilledet kan forbedres i en moderat grad hos de fleste patienter og i væsentlig grad hos nogle patienter, herunder var symptomforbedring højest hos patienter med PCOS

Ved komp_edited_edited_edited.jpg
bottom of page