top of page

Frequently Asked Questions

Hvad er Funktionel medicin?

Funktionel medicin er en systembiologibaseret tilgang, der fokuserer på at identificere og adressere årsagen til sygdommen. Hvert symptom eller differentialdiagnose kan være en af ​​mange, der bidrager til en persons sygdom.  En diagnose kan være resultatet af mere end én årsag. For eksempel kan gigt være forårsaget af mange forskellige faktorer, herunder betændelse. Ligeledes kan en årsag som betændelse føre til en række forskellige diagnoser, herunder gigt, men også depression eller hjertekarsygdom. Den præcise manifestation af hver årsag afhænger af individets gener, miljø og livsstil. Funktionel medicinsk behandling adresserer årsager til funktion forstyrrelser frem for at være rettet mod symptombehandling.  

Hvad er ernæringsterapi?

Ernæringsterapi omfatter kostvejledning som tager udgangspunkt i funktionel medicinske principper, hvor sygdom forstås som et resultat af interaktionen mellem et menneskes livsstil, gener og miljø. Derfor tilrettelægges ernæringsterapeutisk vejledning altid individuel, da to mennesker ikke er biokemisk ens. I modsætning til diætister laver vi sjældent energiberegninger, men til gengæld arbejder med emner som glykæmisk kontrol, elimination af ikke-tålte fødevarer og regulering af tarmens mikrobiota.

Ernæringsterapetisk tilgang omfatter desuden en anerkendelse af, at vores tanker og følelsesmæssige påvirkninger har betydning for bl.a. immun-funktion, nervesystem og stressregulering. Derfor ser vi på hele mennesket og ikke blot kost og det enkelte symptom.

Hvem er ernæringsterapeut?

Titlen ”ernæringsterapeut” er ikke beskyttet, men betegnelsen ”ernæringsterapeut DET” er et kvalitetsmærke, der angiver, at man gennem medlemskab af foreningen DET – Danske Ernæringsterapeuter, lever op til bestemte krav til uddannelse og løbende ajourføring.

bottom of page